www.paintballweb.no

15. oktober; 1 år på nett!

- 15. oktober er det et år siden ED-Paintball kom på nett. I den forbindelse har vi et aldri så lite markeringsbehov. Derfor vil det hver dag i uke 42 bli lagt ut produktpakker til det vi har kalt ”markeringspris”.

ED-Paintball har i løpet av det første driftsåret klart å tatt en betydelig del av det norske paintballmarkedet. Firmaet har blitt tatt svært godt i mot, og har opparbeidet en solid og lojal kundemasse, spredt rundt om i hele landet. Vi har også levert en del varer til Sverige.

 

ED-Paintball ser Midt-Norge, som primær områder, på tross av at vi i dag opererer i et Internett marked. Selvsagt markedsfører vi oss rundt om i hele landet, men Midt Norge vil være vårt hovedsatsnings område. På denne måten vil vi også på sikt kunne gi noe tilbake til miljøet. F.eks. i forbindelse med div. arrangementer. Jo flere grupperinger vi har som kunder "lokalt" jo mer kjent blir vi, og vi vil da være aktivt med på å bygge miljøet = markedet for oss.

 

ED-Paintball kommer til å fortsette å gjøre paintball Norge billigere, på tross av at dette har falt enkelte aktører tungt for brystet. At Web-butikker på kort tid kan senke prisene sine med 10-20% for å møte konkurransen, viser jo at prisene har vært ganske stive en periode. Det lukter priskrig, dette, - så får tiden vise hvem som kommer best ut.

 

Etter at vi etablerte oss for 1 år siden, så har prisene på paintballutstyr falt betraktelig.

 

Vi tilbyr, og skal fortsette å tilby, klubber, lag og team gode avtaler, - både når det gjelder ball og utstyr. Vi kaller det ikke ”spons” men gjensidig avtale. Lokalt skal vi være med på å støtte oppbygning av lag og baner.

 

Nylig har vi gått til anskaffelse av en ”Extreme Air” bane, som vi vil stille til disposisjon for de som ønsker å komme ned fra skogen, og heller satse på banespill, - eller begge deler.

Så langt det lar seg gjøre, vil ED-Paintball også gi støtte til planlegging og arrangering av en framtidig ”Midt-Norsk Serie”.

 

En sak er sikkert, mye skjer i paintball Norge, og my vil sikkert skje framover.

 

Følg med!

 

 

Erling T. Dahl

Daglig leder

ED-Paintball

 

ED-Sport, paintballTelefon: 71 68 34 00 / 907 36 788